شرط معافیت برخی کاندیداهای انتخابات شوراها از ارایه مدرک تحصیلی

عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افرادی که حداقل یک دوره کامل عضو اصلی شوراهای اسلامی کشور بوده‌اند به شرط آنکه از همان محل سابق داوطلب شوند از شرط مدرک تحصیلی مندرج در ماده ۲۶ ماده ۳ «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران»، معاف هستند.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به استناد تبصره یک از ماده ۳ «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران»، افرادی که حداقل یک دوره کامل عضو اصلی شوراهای اسلامی کشور بوده‌اند به شرط آنکه از همان محل سابق داوطلب شوند از شرط مدرک تحصیلی مندرج در ماده ۲۶ معاف هستند.

در تبصره یک از ماده ۳ «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» آمده است: «کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند، از شرط مدرک معافند.»

منابع خبر
شرط مدرک تحصیلی افراد دارای سابقه عضویت درشوراها برداشته شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲