اتومبیل مخصوص معلولین+عکس

اتومبیل مخصوص معلولین+عکس
فردا
فردا - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

باشگاه خبرنگاران: عبور مرور معلولین در سطح شهر و استفاده از وسایط نقلیه عمومی همیشه معضلی بزرگ برشمرده می شده است.

منابع خبر
اتومبیل مخصوص معلولین +عکس جهان نیوز - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲
اتومبیل مخصوص معلولین+عکس فردا - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲