آمار قابل تامل درخواست پناهندگی ایرانیان

آمار رو به افزایش درخواست پناهندگی ایرانیان از سازمان ملل
عصر ایران
فردا -

عصرایران: درخواست پناهندگی ایرانیان در خارج از کشور در ۴ سال گذشته، روندی رو به افزایش داشته است.

به گزارش رویترز، طبق آمار کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، در این سال‌ها همه ساله پرونده‌های ایرانیان متقاضی پناهندگی که از طریق این سازمان درخواست پناهندگی از دیگر کشورها داشته‌اند رو به افزایش بوده است.

براساس همین گزارش، تعداد متقاضیان پناهندگی از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل طی سه سال گذشته از ۱۵ هزار به ۱۸ هزار نفر افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، بیشتر ایرانیان از طریق ترکیه درخواست پناهندگی داشته‌اند و بررسی تقاضای برخی از آنها، گاه ماه‌ها و یا سال‌ها طول می‌کشد.

کشورهای اروپایی به دلیل نزدیک‌تر بودن نخستین مقصد ایرانیان پناهنده هستند.


منابع خبر
آمار قابل تامل درخواست پناهندگی ایرانیان فردا -
آمار قابل تامل درخواست پناهندگی ایرانیان تابناک -
آمار رو به افزایش درخواست پناهندگی ایرانیان از سازمان ملل عصر ایران -