سپاه ایران به هر تهدید بالقوه پاسخ می‌دهد/ ساختار جدید سپاه کار نیروهای متجاوز خارجی را با مشکل مواجه می‌کند

سپاه ایران به هر تهدید بالقوه پاسخ می‌دهد
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۴ دی ۱۳۹۴

اندیشکده صلح نوشت: ساختار سپاه نه تنها عرصه را برای متجاوزان مشکل کرده بلکه نیروهای سپاه همگام با بسیج در عملیات خود از مجموعه روش‌ها و شیوه‌ها چون نبرد غیرعامل، عملیات استتار و فریب برای غلبه بر دشمن بهره می‌برند

منابع خبر