پلمب کردیم تا تحویل کاسه‌ساز دهیم

جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

جواد شمقدری گفت: با توجه به تجمعی که قرار بود امروز بعدازظهر ۲۵ تیر ماه دوستان در خانه‌ی سینما داشته باشند از حراست ارشاد خواستیم ساختمان خانه‌ی سینما را پلمپ کنند و از هیأت مدیره‌ی جدید هم خواستیم حضورشان را ۴۸ ساعت به تعویق بیاندازند.

منابع خبر
پلمب کردیم تا تحویل کاسه‌ساز دهیم جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۲