اعتراض کارگران پیمانکاری معدن البرز شرقی به تعویق بیش از سه ماه حقوق

اکبری تصریح کرد: ضمانت اجرایی مهم‌ترین بخش یک دستورالعمل است. هم اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها قراردادهای ۲۹ روزه و یک ماهه منعقد می‌شود و هیچ خبری هم نمی‌شود، چراکه نه تشکلی در این کارگاه‌ها وجود دارد نه وزارت کار از این وضعیت بازرسی می‌کند. از همه بدتر فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است که از طرف کارفرما با کارگران قرارداد می‌بندند و نظارت بر اجرای قانون کار را به شدت پیچیده کرده‌اند.
اخبار روز
کلمه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

چکیده : صبح امروز جمعی از کارگران پیمانکاری معادن زغال سنگ البرز شرقی واقع در منطقه طرزه استان سمنان، در اعتراض به تعویق بیش از سه ماه حقوق در محوطه معدن مقابل درب ورودی تونل مادر تجمع کردند...

صبح امروز جمعی از کارگران پیمانکاری معادن زغال سنگ البرز شرقی واقع در منطقه طرزه استان سمنان، در اعتراض به تعویق بیش از سه ماه حقوق در محوطه معدن مقابل درب ورودی تونل مادر تجمع کردند.

منابع خبری ایلنا در معدن زغال سنگ البرز شرقی به ایلنا گفته‌اند در این واحد معدنی حدود ۶۰۰ کارگر به صورت رسمی و ۸۰۰ کارگر به صورت پیمانکاری اشتغال دارند که تجمع امروز مربوط به کارگران پیمانکاری است که از اسفند ماه سال ۹۳ حقوق نگرفته اند.

علاوه بر تاخیر ۳ ماهه د‌ر پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری، دو ماه حقوق کارگران رسمی نیز به تاخیر افتاده است. همچنین گفته می‌شود ۵۵ نفر راننده اتوبوس و کامیون نیز سه تا چهار ماه است که دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. این کارگران تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری با معدن البرز شرقی برای جابجایی کارگران و زغال سنگ استخراج شده همکاری دارند.

گفتنی است واحد معدنی طزره شامل تونلهای یک و دو، تونل غربی، تونل مرکزی، تونل شرقی، تونل مادر، تونل برناکی، تونل کلاریز، تونل ۳۵، تونل ۱۵ و تونل ۴۲ می شود که در هر یک از آنها دو تا سه پیمانکار فعالیت دارند.

منابع خبر