شکست یاران دژاگه و توقف تیم منتظری/گل بی حاصل اشکان برای العربی

خبرگزاری فارس - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

در هفته دوازدهم لیگ قطر العربی شکست خورد و ام صلال مقابل حریفش متوقف شد.

منابع خبر
گل بی حاصل اشکان برای العربی جهان نیوز - ۱۴ آذر ۱۳۹۳
گل دژاگه به السیلیه (العربی ۱-۲ السیلیه) فوتبالی‌ترین - ۱۴ آذر ۱۳۹۳