تلاوت مردم‌پسند و دستان پینه‌بسته «عبدالعال» را از دیگر قاریان متمایز کرده بود

اینجا خوب است بگویم دادستان شهر انسانی بود به معنای درست واژه شریف و مردمی. فردی صادق که پیش وپ س از ماجرای سال ۵۷ تاوان این خوی و خصلت را پرداخته بود و حضورش در آن شهر نیز نوعی تاوان پس دادنِ مضاعف بود و در واقع تبعید.
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

یک استاد قرآن با اشاره به خصوصیات سید متولی عبدالعال گفت: تلاوت مردم پسند و دستان پینه‌بسته از کشاورزی عبدالعال را از دیگر قاریان متمایز کرده بود

منابع خبر