۲ عضو گروهک منافقین اعدام شدند

2 عضو منافقین اعدام شدند
آفتاب
خبرگزاری مهر - ۳ بهمن ۱۳۸۹

 به گزارش خبرگزاری مهر، این دو منافق عضو یک شبکه فعال از گروهک یاد شده بودند که در اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس دخالت داشته‌اند. محکومین یاد شده ، مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیریها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق نموده بودند.   معدوم حاج آقایی بنا به اعترافات خود پیش از این سابقه تردد  به پایگاه گروهک نفاق در خاک عراق موسوم به اشرف را داشته و ضمن چندین ماه اقامت در آنجا،‌ یک نوبت مبلغ سه هزار دلار از منافقین دریافت و دوره های آموزشی را نیز سپری کرده بود.   وی همچنین در اعترافات خود فعالیتهایی در کمک به منافقین شامل الصاق پیام سرکرده این گروهک در تابلو اعلانات یکی از مساجد و فیلمبرداری از شعارها روی دیوارها در تبلیغ منافقین را پذیرفته بود.   نامبرده که در سال ۱۳۶۲ نیز سابقه دستگیری به اتهام کمک مالی به منافقین و پخش روزنامه گروهک یاد شده  را دارد.‌ همچنین طی چندین نوبت مسافرت به عراق و پایگاه منافقین حتی قصد اقامت در اردوگاه آنان را داشته که به علت داشتن سن بالا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

" به گزارش خبرگزاری مهر، این دو منافق عضو یک شبکه فعال از گروهک یاد شده بودند که در اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس دخالت داشته‌اند"  این گزارش حاکیست محکوم علیه جعفر کاظمی نیز ضمن برقراری ارتباط با سرشبکه منافقین در داخل کشور، اقداماتی از جمله جذب و جمع‌آوری کمک مالی و فعالیت تبلیغی به نفع گروهک مذکور داشته است و فرزندش را نیز به کشور عراق برده است.   کاظمی در اعترافات خود الصاق عکسهایی در رابطه با حمایت از عوامل گروهک تروریستی منافقین، فیلمبرداری و عکس‌برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی به همراه یکی دیگر از همدستان خود و مصاحبه با خانواده‌های برخی فریب خوردگان گروهک نفاق در اردوگاه اشرف را نیز پذیرفته بود.   جلسات رسیدگی به اتهامات محکومان یاد شده با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده بود

منابع خبر
۲ عضو منافقین اعدام شدند آفتاب - ۳ بهمن ۱۳۸۹
۲ عضو گروهک منافقین اعدام شدند خبرگزاری مهر - ۳ بهمن ۱۳۸۹