پیشنهاد همکاری با شهاب حسینی که عادل فردوسی‌پور تکذیبش می‌کند!

آفتاب -
منابع خبر