مایکروسافت بخش گوشی های تلفن همراه نوکیا را خرید

بی بی سی فارسی - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

شرکت مایکروسافت بخش گوشی های تلفن همراه نوکیا را خریده تا شاید بتواند سهم بیشتری از بازار گوشی های هوشمند به دست بیاورد. نوکیا در سالهای اخیر از رقابت در بازار گوشی های هوشمند باز ماند و با زیانهای هنگفتی مواجه شد

منابع خبر
مایکروسافت بخش اعظم نوکیا را می خرد تابناک - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲