برگزاری جلسه برای بررسی استعفای جلالی

فردا -

فارس: جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرد: پس از استعفای دوباره مجید جلالی از سرمربی‌گری تراکتورسازی، اعضای هیأت مدیره این باشگاه فردا ظهر برای بررسی این استعفا و تصمیم گیری در خصوص ماندن و یا رفتن جلالی و تصمیم نهایی در خصوص سرمربی تراکتورسازی تشکیل جلسه خواهند داد

منابع خبر
برگزاری جلسه برای بررسی استعفای جلالی فردا -
استعفای دوباره جلالی از مربیگری تراکتور فردا -
هیأت‌مدیره تراکتورسازی استعفای جلالی را بررسی می‌کند خبرگزاری فارس -
هیات مدیره تراکتورسازی، بار دیگر استعفای جلالی را بررسی می کند خبرگزاری جمهوری اسلامی -
هیات مدیره تراکتورسازی بار دیگر استعفای جلالی را بررسی می کند خبرگزاری جمهوری اسلامی -
استعفای دوباره جلالی از مربیگری تراکتورسازی خبرگزاری فارس -
 هیأت‌مدیره تراکتورسازی استعفای جلالی را بررسی می‌کند پارس فوتبال -
استعفای دوباره جلالی از مربیگری تراکتورسازی فوتبالی‌ترین -
استعفای دوباره جلالی از مربیگری تراکتورسازی پارس فوتبال -