جزئیات پرداخت تسهیلات جدید اشتغال به روستائیان

فردا -

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشریح جزئیات تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق محروم و روستائیان گفت: سقف این تسهیلات برای هر طرح اشتغالزا ۵ میلیارد تومان است

منابع خبر
جزئیات پرداخت تسهیلات جدید اشتغال به روستائیان فردا -
جزئیات پرداخت تسهیلات جدید اشتغال به روستائیان الف -