مرز بین فقیران و ثروتمندان یک شهر (عکس)

عصر ایران - ۹ آذر ۱۳۹۴پول‌نیوز-

گاهی قابل تشخیص نیست این تفاوت‌ ها چقدر عمیق هستند اما با دیدن عکس که به صورت هوایی از قسمتی از این مرز گرفته شده گویای حقایق است. استخر های کوچک در بالکن‌ ها و زمین‌ های تنیس و...

منابع خبر