آخرین جزئیات پلمب دانشکده خبر

جهان نیوز - ۲۳ آبان ۱۳۹۴

دبیر کانون دانش‌آموختگان دانشکده خبر با اشاره به پلمب ساختمان دانشکده خبر گفت: مشکل دانشجویان دانشکده خبر طی چند روز آینده حل می‌شود.

منابع خبر
آخرین جزئیات پلمب دانشکده خبر جهان نیوز - ۲۳ آبان ۱۳۹۴
جزئیات پلمب دانشکده خبر فردا - ۲۳ آبان ۱۳۹۴
دانشکده خبر پلمب شد پیک ایران - ۲۳ آبان ۱۳۹۴
دانشکده خبر پلمب شد کلمه - ۲۳ آبان ۱۳۹۴
دانشکده خبر پلمب شد عصر ایران - ۲۳ آبان ۱۳۹۴