آلبیول: سرخیو راموس بهترین مدافع کنونی جهان است

فوتبالی‌ترین - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر
پاسخ جالب سرخیو راموس به منتقدانش (عکس) عصر ایران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
آلبیول: سرخیو راموس بهترین مدافع کنونی جهان است خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
آلبیول: سرخیو راموس بهترین مدافع کنونی جهان است فوتبالی‌ترین - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴