تولد یک غول جدید تسلیحاتی با ادغام دو شرکت آمریکایی

صدای آلمان -

صنعت تسلیحات و هوانوردی در جهان شاهد یک غول جدید خواهد بود. دو شرکت آمریکایی یونایتد تکنولوجیز و ری‌تیون قصد ادغام در یکدیگر را دارند. از دل این ادغام غولی تسلیحاتی به ارزش ۱۶۸ میلیارد دلار زاده خواهد شد

منابع خبر
تولد یک غول جدید تسلیحاتی با ادغام دو شرکت آمریکایی صدای آلمان -
تولد یک غول جدید تسلیحاتی با ادغام ۲ شرکت آمریکایی عصر ایران -