آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد/ نتیجه تغییر نکرد

آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد/ نتیجه تغییر نکرد
عصر ایران
عصر ایران -

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازشماری آرای بیطرف و جهرمی به درخواست فراکسیون امید مجلس خبر داد و گفت که در نتیجه رای این افراد تغییری ایجاد نشده است

منابع خبر
آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد/ نتیجه تغییر نکرد عصر ایران -