وزش بادهای به نسبت شدید، آسمان قزوین را فرا می‌گیرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل

قزوین - ایرنا - وزش بادهای به نسبت شدید شمالی تا شنبه هفته آینده پدیده غالب جوی استان قزوین خواهد بود

منابع خبر
وزش بادهای به نسبت شدید، آسمان قزوین را فرا می‌گیرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل