روغن زیتون پومیس غیرمجاز است

جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۴

مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: روغن زیتون پومیس به صورت غیرمجاز وارد کشور می شود و وزارت بهداشت برای آن مجوزی صادر نمی کند و مورد تأیید نیست.

منابع خبر
روغن زیتون پومیس غیرمجاز است جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۴