آغاز تولیدآزمایشی برخی از قطعات ۳۰۱ در نصف جهان

جهان نیوز -

مدیرعامل ساپکو درحاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو اصفهان، ‌از تولیدآزمایشی برخی از قطعات خودروی ۳۰۱ و تست قالب های این خودرو بازدیدکرد

منابع خبر
آغاز تولیدآزمایشی برخی از قطعات ۳۰۱ در نصف جهان جهان نیوز -