ایران در واکنش به حمله به یک کامیون، مرز بازرگان را چند ساعت بست

بی بی سی فارسی - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

به دنبال حمله به کامیونی ایرانی در ترکیه، مقام‌های ایرانی مرز بازرگان را بستند. رئیس سازمان راهداری ایران گفته است راننده ایرانی این کامیون زنده مانده اما بار و کامیون او به آتش کشیده شده است

منابع خبر
بازگشایی مرز بازرگان الف - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بازگشایی مرز بازرگان آفتاب - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بازگشایی مرز بازرگان عصر ایران - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴