انتشار گزارش آژانس درباره عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

تهران – ایرنا - آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره عدم انحراف برنامه هسته ای ایران منتشر کرد.

منابع خبر