انتشار گزارش آژانس درباره عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران – ایرنا - آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره عدم انحراف برنامه هسته ای ایران منتشر کرد.

منابع خبر
انتشار گزارش آژانس درباره عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی -
گزارش آژانس درباره برنامه اتمی ایران تابناک -
انتشار جدیدترین گزارش آژانس درباره ایران عصر ایران -
انتشار جدیدترین گزارش آژانس درباره ایران تابناک -