شکست یاران دژاگه و توقف تیم منتظری

عصر ایران - ۱۴ آذر ۱۳۹۳
منابع خبر
 شکست یاران دژاگه و توقف تیم منتظری پارس فوتبال - ۱۴ آذر ۱۳۹۳
شکست یاران دژاگه و توقف تیم منتظری عصر ایران - ۱۴ آذر ۱۳۹۳