جزئیات آتش سوزی در بازار تبریز

جهان نیوز - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

"ایکی قاپیلار" یکی از سراهای بازار تاریخی و سرپوشیده تبریز چهارشنبه شب دچار آتش سوزی گسترده شد. با تلاش آتش نشانان آتش سوزی در سرای «دو دری» بازار بزرگ تبریز ساعت ۲ و ۳۵ دقیقه بامداد به طور کامل مهار شد

منابع خبر
جزئیات آتش سوزی در بازار تبریز جهان نیوز - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸