در سایه روشنِ مهتاب    پا به پا می‌‌شود اسکله‌ی متروک    و فرزانگی                در انحنای اندیشه‌ی موج                                              درنگ می‌‌کند

اخبار روز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

 
۱-

 در سا یه روشنِ مهتاب

 پا به پا می‌‌شود اسکله‌ی متروک

 و فرزانگی

 در انحنای اندیشه‌ی موج

 درنگ می‌‌کند

 و تنهایی

 فرو می‌‌چکد

  چکه

 چکه

 چکه

 بر ساحلِ خیسِ ماسه و کفّ

 در انگارِ بوتیمار....

 من بر رویای موج می‌‌نشینم

 و آمد شدِ شب را اندیشه می‌‌کنم.

۲-

 گل

 در همهمه‌ی سرخِ نسیم بر نمی شکفد

 و انتظارِ سرد

 ناز می‌‌کند گونه‌ی غنچه را در غیابِ آفتاب ....

 و رویا

  اندیشه‌ی شکیبایی ‌ست .

۳-

 کنار شبدرِ شبنم زده رویا در انتظار حادثه یی ‌ست ؛

 شمیمِ پگاه، ای کاش

 بشارتِ رامش باشد

 در تنگِ بیشه‌ی تشویش .

"۷-  فراموشی  ستوهِ خاطره هاست  و نسیان   سکوتِ خروس خوانِ مردادِ شباب ..."

۴-

 از آهِ انتظار

 ابری می‌‌شود آبی‌ِ حافظه -

  اما

 هوا،

  هوایِ باران نیست ؛

 شرمسارِ دشتِ عطش می‌‌شود رویا .

۵-

 خوشا ،

 رویا را کرانه هست،

  پایانه‌یی اما نیست ؛

 چه آسان می‌‌توان

 پرسه زنان

  در مه‌ِ وهم

 پیمود کوتهای راه را

  تا حوالیِ مرگ ....

 ما خود

  نا خدایِ سرگشته در جهانِ خیالیم .

۶-

 هر چند ناب و زلال

  سطحِ آبی‌ِ تالاب ،

 دُر

  پیله نمی بافد به نافِ صدف -

  مگر در ژرف :

 گوهر همیشه در عمیقِ جوهرِ خیال

 نطفه می‌‌بندد....

 من خیالم " صدفِ خالی‌ِ یک تنهایی ‌ست" .۷-

 فراموشی

 ستوهِ خاطره هاست

 و نسیان

  سکوتِ خروس خوانِ مردادِ شباب ....

 در آستانِ موسمِ سالخوردگی نشسته‌ام ، اینک

  بر اسکله‌یی متروک

 و رسالتِ ‌گم شده را

  در کهکشانِ حافظه

 رصد می‌‌کنم .

جهانگیر صداقت فر
سانتا مونیکا- جون ۲۰۱۴

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر