نامه خانواده های زندانیان سیاسی به ابراهیم رئیسی؛ عدم رعایت اصل تفکیک جرایم جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند

امروز ما چنان به ایده دمکراسی نمایندگی عادت کرده‌ایم که آن را عین خودگردانی دموکراتیک تلقی می‌کنیم. تقریباً کسی را نمی‌توان یافت که اشکارا به مخالفت با دموکراسی بپردازد. با این حال، دموکراسی مفهومی است هم تا حدی مبهم و هم مورد منازعه. همه اعم از نئولیبرال‌ها تا سوسیالیست‌ها ادعای دفاع از دموکراسی را دارند. کلمه‌ایست بسیار قدیمی متشکل از دموس-مردم و کراتوس-حکومت؛ به عبارتی باید تعریف آن بسیار ساده، حکومت مردم، باشد. پس ابهام و منازعه بر سر چیست؟
اخبار روز
هرانا - ۵ تیر ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در خصوص قتل علیرضا شیرمحمدعلی منتشر کردند. امضاکنندگان این نامه . . .

نوشته نامه خانواده های زندانیان سیاسی به ابراهیم رئیسی؛ عدم رعایت اصل تفکیک جرایم جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر