۱۱۸ گورخر در معرض انقراض در پارک توران سرشماری شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سمنان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: تعداد گونه ارزشمند و در خطر انقراض گورخر ایرانی بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در پارک ملی توران در استان سمنان، ۱۱۸ راس است

منابع خبر
۱۱۸ گورخر در معرض انقراض در پارک توران سرشماری شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸