جنگ جهانی اول، پَر!

جنگ جهانی اول، پَر!
خبر آنلاین
خبر آنلاین -

سیاست  - مرکل و سارکوزی پایان جنگ جهانی اول را گرامی داشتند. روز چهارشنبه انگلا مرکل برای برگزاری مراسم پایان جنگ جهانی اول به پاریس رفت. بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز این نخستین باری است که یک رهبر آلمان در مراسم روز آتش بس جنگ جهانی اول (۱۱ نوامبر ۱۹۱۸) در فرانسه شرکت می کند. سارکوزی و مرکل پس از حضور در بنای یادبود سرباز گمنام سخنان کوتاهی ایراد کردند.  .

منابع خبر
جنگ جهانی اول، پَر! +عکس تابناک -
جنگ جهانی اول، پَر! خبر آنلاین -