نخست وزیر ژاپن وارد تهران شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در صدر یک هیات سیاسی و دیپلماتیک برای دیدار و گفت و گو با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد

منابع خبر
نخست وزیر ژاپن وارد تهران شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸