کاریکاتور: صندوق خالی بانکها!

کاریکاتور: صندوق خالی بانکها!

تابناک
تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر
کاریکاتور: صندوق خالی بانکها! تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۲
بنابر گزارش بانک مرکزی صندوق بانکها خالی است انقلاب اسلامی - ۱ شهریور ۱۳۹۲