ارزنده:نمی دانم چرا اینگونه پرش کردم

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا - محمد ارزنده نماینده کشورمان در پرش طول پس از اتمام پرش های خود گفت:از عملکرد خودم راضی نیستم و در واقع بعد از ماه ها تمرین و اردو نمی دانم چرا در روز مسابقه اینگونه پرش کردم، شاید دلیل روانی داشت.

منابع خبر
ارزنده:نمی دانم چرا اینگونه پرش کردم خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم عصر ایران - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵