تقدیر فخاری از تملک و بازسازی آرامگاه شهدای مشروطه

خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر از شهرداری تهران برای تملک و بازسازی آرامگاه شهدای مشروطه تقدیر کرد

منابع خبر