نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین احضار شد

صدای آلمان - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

نرگس محمدی فعال حقوق بشر به دادسرای زندان اوین احضار و تهدید شد که اگر تا ۱۱ خرداد به دادسرا مراجعه نکند بازداشت خواهد شد. او می‌گوید، دلیل این احضاریه "اتهامات مندرج در پرونده" ذکر شده است

منابع خبر
احضار نرگس محمدی به دادسرا پیک ایران - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳