استقبال رسمی حسن روحانی از شینزو آبه در کاخ سعدآباد

فوتبالی‌ترین -

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۲۲ خرداد به طور رسمی از شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد تهران استقبال کرد

منابع خبر
استقبال رسمی حسن روحانی از شینزو آبه در کاخ سعدآباد فوتبالی‌ترین -