تعویق کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

تعویق کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
خبر آنلاین
تابناک -

برگزاری سیزدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که قرار بود روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار شود به تعویق افتاد. روابط عمومی ستاد برگزاری کنگره سازمان اعلام کرد. سیزدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که قرار بود روز پنجشنبه، ۲۱ آبانماه در محل دفتر مرکزی سازمان در تهران برگزار شود به تعویق افتاده است. این روابط عمومی همچنین اعلام کرد، زمان جدید برگزاری کنگره سیزدهم، که برمبنای اساسنامه سازمان می بایست هر سال برگزار گردد، متعاقباً، در آینده نزدیک تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید

منابع خبر
تعویق کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تابناک -
تعویق کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر آنلاین -