تدابیر رهبری ضامن امنیت پایدار در کشور است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

زنجان - ایرنا - فرماندار زنجان گفت: تدابیر عالمانه و شجاعانه رهبر معظم انقلاب ضامن امنیت پایدار کشور در منطقه و انسجام و وحدت روز افزون آحاد مختلف جامعه است

منابع خبر
تدابیر رهبری ضامن امنیت پایدار در کشور است خبرگزاری جمهوری اسلامی -