احمد خاتمی: گروه ۱+۵ هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

گروه ۱+۵ هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
دیگربان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ تیر ۱۳۹۴

احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته خداوند مردم ایران را تنها نخواهد گذاشت٬ گروه ۱+۵ «هیچ غلطی» نمی‌تواند بکند و نباید جمهوری اسلامی را نیازمند توافق جلوه داد. خاتمی این مطلب را در انتقاد از آمریکا و گروه ۱+۵ و تلاش برای قدرتمند‌ و بی‌نیاز نشان دادن جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌ای و رابطه…

منابع خبر
احمد خاتمی: گروه ۱+۵ هیچ غلطی نمی‌تواند بکند خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ تیر ۱۳۹۴