شایع شدن کشت آپارتمانی ماری جوانا در ایران

شایع شدن کشت ماری جوانا در آپارتمان ها
پیک ایران
فردا - ۶ مرداد ۱۳۹۵

روزنامه شهروند: این روز‌ها کشت گیاه ماری‌جوانا نه در مزرعه بلکه در گلدان‌هایی کوچک، کنار دست مصرف‌کننده، درون آپارتمان‌ها انجام می‌شود. مواد مخدر اگر پیش از این در چهارراه‌ها و پستو‌ها دست‌به‌دست می‌شد، حالا رد پایش در خانه‌ها دیده شده است

منابع خبر