۱۴:۱۳ پرسپولیسی ها راهی شمال شدند

پارس فوتبال -
منابع خبر
شکست میلیونرهای پاریسی مقابل تولوز خبرگزاری فارس -
گفت‌وگوی متفاوت با یک پرسپولیسی در روز تولدش تابناک -
شکست میلیونرهای پاریسی مقابل تولوز فوتبالی‌ترین -
۱۴:۱۳ پرسپولیسی ها راهی شمال شدند پارس فوتبال -