تصاویر/طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر

تصاویر:طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر
تابناک
آفتاب - ۱۵ آبان ۱۳۹۱

فصل پاییز در جنگل های ارسباران در اطراف شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی مناظر سحرانگیزی را به نمایش می گذارد.

منابع خبر