مدیرعامل پیشین و متواری بانک سرمایه توسط پلیس اینترپل دستگیر شد

خبرگزاری میزان -

متهم علیرضا حیدر‌آبادی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا گریخته بود هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد

منابع خبر
مدیرعامل پیشین و متواری بانک سرمایه توسط پلیس اینترپل دستگیر شد خبرگزاری میزان -