نجات یک لنج ایرانی توسط ناو ارتش در دریای عمان

خبرگزاری دانشجو - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر
نجات یک لنج ایرانی توسط ناو ارتش در دریای عمان خبرگزاری دانشجو - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷