اخذ رأی علی اکبر ولایتی

جهان نیوز -

منابع خبر
۱۹:۴۰ - اخذ رأی خاتمی و سید حسن خمینی خبر خونه -
اخذ رأی علی اکبر ولایتی جهان نیوز -