اخذ رأی علی اکبر ولایتی

جهان نیوز - ۲۴ خرداد ۱۳۹۲

منابع خبر
۱۹:۴۰ - اخذ رأی خاتمی و سید حسن خمینی خبر خونه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۲
اخذ رأی علی اکبر ولایتی جهان نیوز - ۲۴ خرداد ۱۳۹۲