داعش در حال حفر خندق اطراف موصل

جهان نیوز - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

منابع آگاه خبردادند که تکفیری‌ها داعش از بیم انجام حمله زمینی نیروهای ارتش و داوطلب عراق در حال حفر خندق در اطراف شهر موصل هستند.

منابع خبر
داعش در حال حفر خندق اطراف موصل است خبرگزاری فارس - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
داعش در حال حفر خندق الف - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
داعش در حال حفر خندق اطراف موصل جهان نیوز - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳