برنامه های هفته زمین پاک در آران و بیدگل اعلام شد

برنامه های هفته زمین پاک
عصر ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

آران و بیدگل- رییس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل گفت: چهار ویژه برنامه گرامیداشت هفته زمین پاک در این شهرستان اجرا می شود.

منابع خبر
برنامه های هفته زمین پاک عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
برنامه های هفته زمین پاک در آران و بیدگل اعلام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲