آوارگی ۲۶۰ هزار نفر در "افغانستان" براثر خشکسالی در سال ۲۰۱۸

خبرگزاری میزان -

سازمان ملل اعلام کرد در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۲۶۰ هزار نفر در افغانستان براثر خشکسالی آواره شدند

منابع خبر
آوارگی ۲۶۰ هزار نفر در "افغانستان" براثر خشکسالی در سال ۲۰۱۸ خبرگزاری میزان -