ایران برای سفر هیئت پارلمانی بریتانیا شرط تعیین کرد

صدای آلمان - ۱۶ دی ۱۳۹۲

یک عضو هیئت رئیسه مجلس، از تعیین شرط برای سفر جک استراو و هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران و الزام آنها به رفتار در چارجوب برنامه خبر می‌دهد. حسین سبحانی‌نیا می‌گوید، اتفاقات سفر هیئت پارلمانی اروپا تجربه خوبی نبود

منابع خبر