دانشگاه آزاد بوشهر ۲۲ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی منعقد کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

بوشهر-ایرنا- رئیس دانشگاه آزاد استان بوشهر گفت: این دانشگاه در طول یک سال گذشته بصورت هدفمند ۲۲ تفاهمنامه همکاری با دستگاه های اجرایی منعقد کرد

منابع خبر