برخورد با یک مدیر بخاطر خرید خانه ۹۰۰ میلیونی

الف -

 مدیر میانی یکی از استانهای شمالی کشور در تدارک خرید ساختمان ۹۰۰ میلیون تومانی برای خود و معاونینش بوده است. به گزارش یالثارات،مدیر میانی یکی از استانهای شمالی کشور در تدارک خرید ساختمان ۹۰۰ میلیون تومانی برای خود و معاونینش بوده و بعد از موافقت وزارتخانه مربوطه برای تهیه خانه مسکونی برای مدیر یک نهاد اقتصادی، وی اقدام به خرید ساختمان ۴ طبقه مجلل آن هم با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان برای خود و ۳ معاونش کرده که هر طبقه ازاین ساختمان اداری دارای سونا و جکوزی مجزا می‌باشد

منابع خبر
برخورد با یک مدیر بخاطر خرید خانه ۹۰۰ میلیونی الف -
برخورد با مدیردولتی بخاطر خانه ۹۰۰ میلیونی آفتاب -
برخورد با یک مدیر به خاطرخریدخانه ۹۰۰ میلیونی جهان نیوز -
برخورد با یک مدیر دولتی به خاطر خرید خانه ۹۰۰ میلیونی خبر آنلاین -